Prihláška na školenie servisných technikov Karma Slovakia s.r.o.

31. prosinec 2025 - REGISTRACIA - VSTUPNÝ FORMULAR


Z dôvodu preklepov zo zle čitateľných ručne vyplňovaných prezenčných listov, je nutné kompletne prihlášku vopred vyplniť celú. Prezenčné listy už na mieste nebudete vyplňovať. Každá osoba musí vyplniť svoju prihlášku samostatne. Povinné polia *


Som nový servisný technik
Som servisný technik, ale nemôžem nájsť číslo osvedčenia


Osobné údaje

Kachle (T)
Kotle (K)
Ohrev vody (O)
Chladničky (C)
Klimatizácie (L)


Výnimočne
Občas hlavne v sezóně
Je to moja bežná činnosť

Firemné údaje
áno    nie


Povinné pre platcov DPH

Pokiaľ používate iba pevnú linku, vyplňte do GSM.

Doporučené vyplniť


Zamestnanec
OSVČ


áno
nie


áno
nie


áno
nie

Osobné údaje uvedené v prihláške sú KARMOU, ako správcom údajov, spracovávané za účelom účasti servisných technikov na školení a za účelom vydania osvedčenia. Meno a priezvisko servisného technika, ktorý je zamestnancom, budeme spracovávať po dobu, po ktorú bude vykonávať servis výrobkov s osvedčením od KARMY, prípadne po dobu ďalších cca. 4 rokov pre prípad eventuálnych sporov.