DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Dôležité upozornenia

Vážení užívatelia výrobkov spoločnosti Karma Český Brod a.s.,
plynových kachlí, prietokových ohrievačov, krbov vstavaných aj voľne stojacich krbových kachlí.
Doporučujeme vám nakupovať naše výrobky len tam, kde máte odbornú pomoc a sú schopní
zaistiť alebo doporučiť odbornú radu, alebo montáž a hlavne uvedenie do prevádzky servisným technikom, ktorý má od našej spoločnosti platné oprávnenie pre túto činnosť. Jedná sa o plynové zariadenia pre ktoré sú stanovené presné kritériá a tieto zariadenia nie je možné nechať montovať a uvádzať do prevádzky ľuďmi ktorí nemajú pre túto činnosť oprávnenie. Zoznam servisných technikov s platným oprávnením našej spoločnosti nájdete na našich www.stránkach „hlavná stránka – predajne a servisy – servis“.
Iba tak sa vyhnete zbytočným problémom a budete skutočne s našimi výrobkami spokojní.

 

Dbajte prosím aj na pravidelný servis.

 

Odvod spalín pre POV 11BW - maximálna povolená dĺžka odvodu je 4 m. Je možné použiť iba 1x koleno 90° (je súčasťou dodávky)