Školenie servisných technikov

Vážení servisní partneri, 

tohto ročné školenie servisných technikov je predbežne naplánované na 3.6.2021. Nakoľko COVID opatrenia ešte stále nedovoľujú školenie u nás v sídle firmy boli by sme radi aby tento rok školenie prebehlo online. O priebehu a podmienkach vás budeme priebežne informovať - sledujte naše webové stránky.