ŠKOLENIE SERVISNÍCH TECHNIKOV

Školenie servisních technikov

S ohľadom na pokračovanie mimoriadnej situácie v rámci SR sa naša spoločnosť Karma Slovakia s.r.o. rozhodla, že tohto ročné školenie serisných technikov, ktoré sa malo uskutočniť v mesiaci MÁJ sa z horeuvedených dôvod RUŠÍ.

Neplatné osvedčenia z dôvodov na strane výrobcu, ktorý musí rešpektovať všeobecne platné nariadenie vlády, zostávajú v platnosti. O ďalšom plánovanom termíne školenia Vás budeme informovať.

 

Ďakujeme za pochopenie.