OP PIK

Program podpory Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CE certifikace plynového krbu, typ STYLE

Předmětem projektu je měření technických parametrů, zkoušení a certifikace výrobku – plynového krbu s uzavřenou spalovací komorou typu STYLE.
Cílem projektu je získání patřičné CE certifikace, která umožní prodej tohoto nového krbu.

Modernizace výroby s pozitivním dopadem na úsporu energií a životní prostředí.

Projekt je zaměřen na realizaci technologických opatření ve vlastních objektech společnosti, majících za cíl zlepšení účinnosti technických zařízení a tím snížení ztrát el. energie, ekologickým úpravám vstupů a výstupů provozu, což povede k úsporám spotřeby el. energie a redukci emisí CO2. Realizace projektu posílí konkurenceschopnost společnosti a přinese možnost rozšíření výroby o nové technologie povrchových úprav smaltováním, což povede také k rozšíření počtu pracovních míst v daném regionu.
Hlavním cílem projektu je modernizace zastaralých technologií a zařízení, což povede k přímému zvýšení účinnosti těchto zařízení, snížení spotřeby el. energie s pozitivním dopadem na snížení emisí CO2.