VÁŽENÝ SERVISNÝ PARTNER

Vážený servisný partner, dovoľujeme si Vás pozvať na povinné obnovovacie školenie servisných technikov, organizované spoločnosťou Karma Český Brod a.s., zamerané na sortiment vykurovacej techniky Karma.

Program školenia bude nasledovný:

  1. 1.        PO a BOZP pri výkone záručných a pozáručných opráv výrobkov značky Karma
  2. 2.        Montáž a uvedenie do prevádzky plynových kachlí s odťahom spalín cez stenu,

plynové kachle rady Karma BETA, plynové kachle rady Gamat, plynové krby a plynové krbové vložky, plynové prietokové ohrievače vody rady Karma – opakovacie školenie a priestor na otázky od servisných technikov,

  1. 3.        Záručné podmienky a servisné pokyny.
  2. 4.        Základná obchodná a predajná politika, informácie ohľadom Karma Slovakia, s. r. o.
  3. 5.        Montáž, uvedenie do prevádzky a servis - plynové voľne stojace krbové kachle a krbové vložky vrátane novinky z výroby, podmienky predaja.
  4. 6.        Panelová diskusia a odovzdanie osvedčení Karma

Školenie sa uskutoční 16. 09. 2020 (streda)

(prezentácia v čase od 8.00 h do 8.15 h)

Miesto konania:

Kongresová miestnosť ENPARK, „C“ blok,  Kráľovská 796/43, 92701

Účastnícky poplatok 19 € vrátane DPH

pre účastníkov školenia je zabezpečené občerstvenie a obed

 

Na školenie je potrebné priniesť aktuálne kópie nasledovných dokladov:

  1. 1.        Živnostenský list
  2. 2.        Osvedčenie o absolvovaní skúšok ELEKTRO
  3. 3.        Osvedčenie o absolvovaní skúšok PLYN
  4. 4.        Predloženie starého osvedčenia KARMA