Přihláška na školení servisních techniků Karma Český Brod a.s.

Z důvodu překlepů ze špatně čitelných ručně vyplňovaných prezenčních listů, je nutné kompletní přihlášku předem vyplnit celou.
Prezenční listy již na místě nebudete vyplňovat.

*Povinná pole

Každá osoba musí vyplnit svoji přihlášku samostatně.

Datum školení*

Jsem*

 Jsem nový servisní technik Jsem servisní technik, ale nemohu najít číslo osvědčení Jsem servisní technik, který již školení absolvoval

Číslo osvědčení

Pokud jej máte

Mám uzavřenou smlouvu s gescí

Vyberte gesci

Osobní údaje

Jméno*

Příjmení*

Ulice a čp.*

Město*

PSČ*

Datum narození*

Servisuji*

 Topidla (T) Kotle (K) Ohřev vody (O) Chladničky (C) Klimatizace (L)

Při mé servisní činnosti se s výrobky KARMA setkávám*

 VYJÍMEČNĚ OBČAS, HLAVNĚ V SEZÓNĚ JE TO MOJE BĚŽNÁ ČINNOST

Firemní údaje

Název firmy*

Ulice a čp.*

Město*

PSČ*

Okres*

Kraj *

Plátce DPH*

 Ano Ne

IČO*

DIČ

Povinné pro plátce DPH

Telefon

Pokud používáte pouze pevnou linku, vyplňte ji do GSM.

GSM*

Minimálně jedno telefonní číslo je povinné.

Fax

Email*

Web URL

Doporučeno vyplnit

Jsem*

 Zaměstnanec OSVČ
Osobní údaje uvedené v přihlášce jsou KARMOU, jako správcem údajů, zpracovávány za účelem účasti servisních techniků na školení a za účelem vydání osvědčení. Jméno a příjmení servisního technika, který je zaměstnancem, budeme zpracovávat po dobu, po kterou bude vykonává servis výrobků s osvědčením od KARMY, případně po dobu dalších cca. 4 let pro případ eventuálních sporů.

Osvědčení plyn*

 Ano Ne

Elektro vyhláška 50/78 Sb. *

 Ano Ne

Nejvyšší dosažený paragraf vyhlášky 50/78 Sb.

Poznámka

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial