Karma POV 11BW ZP

Součástí ceny je odkouření – Karma(1m trubka 60/100 s koncovou hlavicí, koleno 90° a 2x krycí manžeta).

Cena
15.658,- Kč (bez DPH) 18.946,- Kč (s DPH)
Cena RP
0,- Kč
Popis
Parametry
Doplňky
 • Popis modelu Karma POV 11BW ZP

  Ohřívač má uzavřený oběh spalin s přisáváním spalovacího vzduchu
  z vnějšího prostředí. Může být bez obav instalovaný do malých prostor nebo
  koupelen. Poskytuje teplou vodu pro jedno i více odběrných míst najednou
  (koupelna + kuchyň). Úspora spotřeby plynu. Odběr plynu je pouze při ohřevu
  vody, která je dodávaná do systému okamžitě v objemu až 11 litrů.

  • Nucený odtah: Spaliny ohřívače jsou odváděné do vnějšího prostředí,
  spalovací vzduch se zároveň přivádí samostatným potrubím.
  • Provoz ohřívače je zcela uzavřený od místnosti a tím i bezpečný.
  • Spuštění při velmi nízkém tlaku vody: Tlak vody potřebný ke spuštění
  ohřívače je již 0,02 MPa a tím dostačující pro téměř všechny typy instalací.
  • Ochrana v případě ztráty plamene: Ohřívač automaticky odpojí přívod
  plynu, pokud dojde v průběhu provozu k náhodnému zhasnutí plamene
  a tím se zamezí jeho úniku.
  • Spojitá kontrola voda-plyn: Ohřívač vody automaticky zastaví spalování
  a odstaví se z provozu, jestliže dojde k přerušení přívodu vody nebo
  uzavření ventilu vody.
  • Ochrana proti přetlaku: Jestliže je tlak vody příliš vysoký, bezpečnostní
  ventil ohřívače vody může automaticky snížit tlak, aby se zabránilo
  poškození ohřívače.
  • Praktický vyjímatelný vodní fi ltr: Pro oblasti s horší kvalitou vody lze
  použít snadno vyjímatelný vodní fi ltr.
  • Snadné a pohodlné nastavení teploty vody. Automaticky zajištěná
  stálost teploty vody. Rozsah nastavení 35oC – 65oC.
  • Zdokonalený uzavřený spalovací prostor: Využívá plynulou regulaci
  spalování za účelem kontroly ideálního spalování s vysokou účinností
  využití energie při zajištění bezpečí a úspory energie.
  • Funkce zvukové signalizace (stisknutí tlačítka, případné poruchy)
  • Standardní barva – bílá
  • Ovládací panel, LED displej
  Kontrolka průtoku vody
  Kontrolka hoření
  Kontrolka chodu ventilátoru (odtah spalin)
  Průtokové ohřívače jsou vyráběny na zemní plyn.
  Průtokový ohřívač vody musí instalovat technici,
  kteří jsou pro instalaci odborně kvalifi kovaní.

 • Parametry modelu Karma POV 11BW ZP

  parametryBW

   

  MONTÁŽ ODKOUŘENÍ

  Bezvýhradně musí být použito originální potrubí dodávané výrobcem. Rozměry potrubí jsou v průměru 60 mm pro odvod spalin a 100 mm pro sání spalovacího vzduchu.

  EL11BW

 • Doplňky k modelu Karma POV 11BW ZP

  rozkresBW

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial